Czym nie jest paperless?

Termin paperless odmieniany jest obecnie przez wszystkie przypadki. Każdy może interpretować paperless nieco inaczej, co prowadzi do nieporozumień dotyczących skali, zakresu i korzyści z paperless, czyli prowadzenia biznesu bez papieru.