Wdrożenie e-podpisu w Santander Leasing Polska. Korzyści dla klientów

Santander Leasing wprowadził zdigitalizowany proces zawierania transakcji ograniczający się do jednego spotkania z klientem. O korzyściach płynących z wdrożenia rozwiązania mówi Mariusz Włodarczyk, Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing Polska.