ASSECO PAPERLESS FORUM

Asseco Paperless Forum to wydarzenie, na które zaprosiliśmy ekspertów świata cyfrowego. Wspólnie z nimi będziemy starali się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących rozwiązań i technologii takich jak: Paperless, 5G, eID, IoT. Jaki naprawdę wpływ na globalną gospodarkę mają te coraz częściej przewijające się w mediach i naszych rozmowach hasła? Jak się ze sobą łączą? Czy mogą bez siebie istnieć? Czy są jeszcze obszary, których nie dotknęła cyfryzacja? Na co musimy się przygotować, a w co warto zainwestować?

Temat przewodni Asseco Paperless Forum to:

#paperless #5G #eID #IoT

Moda czy nieuchronna rewolucja?

Serdecznie zapraszamy na I edycję Asseco Paperless Forum, które odbędzie się

10 marca 2020 roku w Warszawie

Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło MINISTERSTWO CYFRYZACJI, Związek Cyfrowa Polska oraz PIIT.

Do zobaczenia!

Andrzej Dopierała,
Prezes Zarządu Asseco Data Systems

Andrzej Dopierała

Agenda

17:00 - 17:30
17:00 - 17:30 Rejestracja uczestników
17:30 - 17:45
17:30 - 17:45 Powitanie gości - Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems
17:45 - 18:05
17:45 - 18:05 Prezentacja raportu "Biznes w erze #paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?" - Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems
18:05 - 18:50
18:05 - 18:50 Debata: #paperless #5G #eID #loT. Moda czy nieuchronna rewolucja? Moderator: Marcin Szulga, Dyrektor Działu Rozwoju Usług Zaufania i Projektów Badawczych, Asseco Data Systems
  • Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Samsung
  • Michał Kanownik, Prezes Zarządu, Związek Cyfrowa Polska
  • Krzysztof Kozłowski, Prorektor dr hab. prof., SGH
  • Waldemar Olbryk, Członek Zarządu, Echo Investment
  • Ignacy Święcicki, Kierownik zespołu gospodarki cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
  • Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems
18:50 - 19:00
18:50 - 19:00 Podsumowanie i zakończenie części oficjalnej spoktania
19:00 - 22:00
19:00 - 22:00 Część koktajlowa

* Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w agendzie

Lokalizacja, Sound Garden Hotel

10 marca 2020
ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Wyznacz trasę