Raport

Raport Biznes w erze #paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi ?, jest analizą potencjału wykorzystania rozwiązań paperless oraz e-podpisowych w polskich firmach.

W tym celu przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami różnych branż, aby dowiedzieć się w jaki sposób postrzegają oni rozwiązania eliminujące papierowy obieg dokumentów, jakie widzą najważniejsze korzyści tych rozwiązań lub potencjalne bariery oraz jaka jest gotowość firm do wdrażania tego typu rozwiązań.

Formularz do otrzymania raportu Biznes w erze #paperless

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Pole wymagane
* - Pola obowiązkowe
Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, Nr KRS: 0000421310. Możecie się Państwo z nami skontaktować:
- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl;
- telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

Inspektor ochrony danych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:
- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
- telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
- przygotować odpowiedzi na zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
- udostępnić Państwu Raport „Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
- przesyłać informacje marketingowe (zgoda opcjonalna) za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Kodeksem Cywilnym lub do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe udostępniamy: - osobom upoważnionym przez administratora,
- naszym podwykonawcom lub innym osobom lub podmiotom działającymi na nasze zlecenie, z którymi będziemy współpracować podczas realizacji umowy,
- podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, dostawcom usług informatycznych,
- odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im Państwa danych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Wszystkich powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem lub otrzymania Raportu. Konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania Raportu „Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi” lub odpowiedzi na zadane pytanie.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy uzupełnianiu formularza oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Państwem, konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

Wystąpił błąd podczas wysyłki formularza. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem.

Dziękujemy za zainteresowaniem raportem:
Biznes w erze #paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?

Wkrótce skontaktujemy się z Państwem, aby przesłać raport w formie elektronicznej.

Zespół Asseco Data Systems

Podany adres e-mail wyraził już chęć otrzymania raportu.

Patronat Honorowy: