Artykuły

Paperless, transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach

Paperless, transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach

Ostatnie dwa lata to okres, w którym wiele branż stanęło przed wyzwaniem ograniczenia bezpośredniego kontaktu z klientami. Rozwiązaniem okazały się strategia paperless i cyfrowa transformacja, która stanowi również odpowiedź na unijne działania na rzecz ochrony środowiska. Polska ma w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia.

Transformacja cyfrowa na 1,8 pkt

Z raportu Digi Index wynika, że wskaźnik digitalizacji w Polsce wyniósł 1,8 pkt. na czterostopniowej skali. Są jednak sektory, które aktywnie wdrażają procesy paperless. Jednym z nich jest branża finansowa, która wyznacza trendy i kierunki rozwoju transformacji cyfrowej.  Przykładem jest Santander Leasing, który przy współpracy Asseco Data Systems wprowadził możliwość zawierania umów leasingu z wykorzystaniem podpisu biometrycznego.

Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo

O innowacyjnych rozwiązaniach paperless wykorzystywanych przez firmy sektora finansowego rozmawiali uczestnicy debaty „Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach”, której organizatorem był miesięcznik „My Company Polska”.

Debata „Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach” miesięcznika „My Company Polska”

Santander Leasing postawił na paperless i podpis biometryczny

Santander Leasing w ramach operacji leasingowych generuje 40 tys. umów rocznie, które zgodnie z polskim prawem muszą zostać podpisane. Wydruk tych dokumentów to pół miliona zużytych kartek, co z kolei oznacza wycięcie 50 drzew.

Transformacja cyfrowa z Asseco Data Systems

Santander Leasing we współpracy z Asseco Data Systems jako pierwsza firma w branży wprowadził możliwość zawierania umów leasingu z wykorzystaniem podpisu biometrycznego, czyli własnoręcznego podpisu złożonego rysikiem na urządzeniu elektronicznym.

Więcej paperless to troska o środowisko i biznes

„Podpis biometryczny to złożenie własnoręcznego podpisu rysikiem na specjalnym urządzeniu, które przechwytuje wszystkie dane biometryczne” – powiedział Mariusz Włodarczyk, Dyrektor Zarządzający Santander Leasing. „To jest bardzo istotne, ponieważ przepisy polskiego kodeksu cywilnego wymagają, żeby umowy leasingu były zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a żeby taka forma była spełniona muszą być one podpisane własnoręcznie” – dodał.

Ochrona środowiska była jednym z wielu czynników, które przekonały Santander Leasing do wdrożenia tego rozwiązania. Przeważyły również kwestie biznesowe, w tym skrócenia procesu zawarcia umowy do jednego dnia oraz redukcja kosztów. Istotny okazał się także aspekt bezpieczeństwa, w tym cyfrowe archiwa, które są tańsze i bezpieczniejsze od swoich tradycyjnych odpowiedników.

Paperless, transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach - debata
Paperless, transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo w finansach – debata

Regulacyjne bariery transformacji cyfrowej i paperless

Polskie społeczeństwo bardzo chętnie korzysta z rozwiązań cyfrowych, jednak w niektórych obszarach ich wdrażanie jest hamowane przez regulacje prawne.

„Branża finansowa w Polsce jest bardzo zaawansowana technologicznie. Jeśli chodzi o sektor leasingowy, to pewną barierą są regulacje, a warto podkreślić, że w 2021 r. wartość portfela aktywnych umów leasingu przekroczyła wartość salda kredytów inwestycyjnych. Sektor leasingowy dostarcza więc dzisiaj najwięcej środków, które wspierają polskiego przedsiębiorcę w rozwoju”– stwierdził Tomasz Sudaj, Prezes Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Przepisy zostają w tyle

„W części usługowej występuje problem z nadążaniem legislatury za życiem. W wielu momentach mamy kompletnie nieuzasadnione blokady i nieumiejętność implementacji prawa unijnego, szczególnie w zakresie eIDAS, czyli rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, które w zasadzie mogłoby być stosowane wprost, jednak w Polsce wymyślono takie rozwiązania, które jeszcze dodatkowo utrudniają jego implementację” – powiedział Wiesław Paluszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Paperless: wygoda i bezpieczeństwo

Pandemia przyspieszyła digitalizację sektora finansowego, jednak część osób boi się jej, uważając, że cyfrowe rozwiązania są albo niebezpieczne albo bardzo skomplikowane. Czy możliwe jest połączenie wymogów bezpieczeństwa z tym, żeby rozwiązania te były przyjazne dla klienta sektora finansowego?

Transformacja cyfrowa wymaga gotowości i lidera

„Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat w tych zagadnieniach bardzo dużo się zmieniło i obecnie kluczowe jest wypośrodkowanie kwestii bezpieczeństwa i wygody. Sam podpis jest artefaktem kończącym jakieś działanie. Poprzedza go jednak cały proces, którego powodzenie jest uzależnione od zmian wprowadzonych w organizacji. Taka transformacja wymaga od całego przedsiębiorstwa gotowości na te zmiany. Ponadto wewnątrz danej organizacji potrzebny jest lider, który będzie bezpośrednio współpracował z zarządem i zadba o to, żeby ta transformacja objęła jak najwięcej procesów, ponieważ dla jednego procesu nie ma ona sensu. Istotna jest skala, a żeby ją osiągnąć rozwiązanie musi być bezpieczne oraz przyjazne dla użytkowników,tak aby chcieli oni z nich korzystać” – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Człowiek cyfrowy i bezpieczny

Należy jednak pamiętać, że najsłabszym ogniwem w systemie cyberbezpieczeństwa nie są systemy informatyczne, ale człowiek. Bez odpowiednich rozwiązań udostępnianych przez dostawców usług finansowych oraz świadomości użytkowników zapewnienie ochrony przed cyberzagrożeniami będzie utrudnione.

„Świadomość własnej tożsamości cyfrowej jest niezwykle istotna w wirtualnym świecie. Umiejętne posługiwanie się nią i wysoki poziom zabezpieczeń dostawców usługi może zapewnić nam faktyczne i cybernetyczne bezpieczeństwo. Warto podkreślić, że raz stracona tożsamość, szczególnie w świecie cyfrowym potrafi nieodwracalnie zmienić nasze życie” – zaznaczył ekspert Asseco.

Polska ma wiele do zrobienia w paperless

Nowe technologie stają się nieodłącznym elementem naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. W Polsce jest jednak w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia. W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła raport „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego”. Przedstawia on kluczowe zmiany, jakie zaszły w gospodarce cyfrowej w ciągu ostatniego roku. Polska zajmuje w nim odległe, 24. miejsce.

Komfort cyfrowego życia

„Nowe technologie rozwijają się w kierunku maksymalnego ułatwienia nam życia. Ich zadaniem będzie coraz większe wsparcie użytkownika w codziennym funkcjonowaniu oraz zarządzaniu czasem wolnym i pracą. Korzystając z nich możemy więc znacznie podnieść komfort swojego życia” – podsumował Michał Kanownik, Prezes Zarządu, Związek Cyfrowa Polska.

Przeczytaj więcej o paperless i transformacji cyfrowej:

Case study SimplySign w Santander Leasing

Paperless – sposób na brak papieru

Asseco Poland: Cyfryzacja obiegu i akceptacji dokumentów. Case study paperless