Artykuły

Paperless i cyfryzacja podążą za potrzebami użytkownika – trendy 2022

Paperless i cyfryzacja podążą za potrzebami użytkownika – trendy 2022

W gorączkowym zainteresowaniu cyfryzacją warto spokojnie spojrzeć na rynek i trendy, które będą go kształtować w najbliższym roku – pisze Ewelina Chudy. Ekspertka Asseco Data Systems wskazuje 5 obszarów, które zdecydują o kierunku rozwoju paperless w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak rozwijał się rynek paperless w 2021,
  • co będzie go kształtować w 2022,
  • dlaczego nie jesteśmy gotowi na pełną cyfryzację.

Paperless? – nie tak prędko!

Wbrew swoistemu optymizmowi, że bardzo szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków wymuszonych przez pandemię, świat paperless w Polsce to wciąż jeszcze pieśń przyszłości. Bardzo daleko nam do tak przełomowych decyzji, jak ta z Dubaju, gdzie rząd zdecydował się na 100-proc. migrację  swojej pracy na cyfrowy system bez papierowych dokumentów.

W wielu przypadkach w Polsce pandemia spowodowała, że biznes nie mając wyboru, na nowo odkrył dostępne już technologie. Dostrzegł też istniejące regulacje prawne, jak Rozporządzenie eIDAS wprowadzające i porządkujące usługi zaufania, w tym zastosowanie podpisów elektronicznych, które obowiązywało w Polsce na długo przed COVID-19.

Zupełnie nowe było natomiast przyspieszenie transformacji, które zaczęło odciskać ślad w realizowanych wdrożeniach. Bieżące doświadczenia i płynące z nich wnioski wykorzystywane są dość zwinnie w działalności nawet największych organizacji, które zyskały więcej decyzyjności i sterowności.

W rok 2022 wchodzimy z pokaźnym już bagażem doświadczeń z digitalizacji i apetytem na więcej. Rezygnując z papierowych dokumentów warto wziąć pod uwagę kierunki, w których może podążyć rynek paperless.

Oto 5, moim zdaniem, najważniejszych:

1. Użytkownik w centrum usług cyfrowych

Niezależnie od sektora możemy dziś coraz częściej usłyszeć, że człowiek jest w centrum uwagi. Użytkownik technologii ma mieć z jednej strony swobodę i wygodę jej użycia, a z drugiej -kontrolę nad swoimi danymi i poczucie bezpieczeństwa. Tego typu podejście pojawia się nie tylko w komercyjnych wdrożeniach, ale także w e-administracji.

Rosnące znaczenie UX (user experience) i CX (customer experience) zmieniło patrzenie na funkcjonowanie usług cyfrowych, nawet na poziomie UE. Unia, w projekcie zmiany Rozporządzenia eIDAS 2.0 mocno przesuwa ciężar z regulowania na dopasowanie do realnych potrzeb.

2. Transgraniczna e-tożsamość dla wszystkich

EiDAS 2.0 wychodzi również naprzeciw znacznej dywersyfikacji i wartości cyfrowych tożsamości w poszczególnych krajach UE, z którą dziś mamy do czynienia. Projekt stworzenia e-portfeli tożsamości (European Digital Identity wallets) uporządkuje ten temat i odda użytkownikowi większą kontrolę nad rozwiązaniami.

Najbliższy czas nie będzie już mocno mnożył nowych rozwiązań. Przyniesie raczej integracje pozwalające bardziej elastycznie używać elektronicznych tożsamości.

Takie węzły tożsamości zarówno krajowe, jak i komercyjne znacząco poprawią komfort elektronicznej identyfikacji. Ułatwią także wdrażanie procedur po stronie biznesu. Choć niemal pewnym jest, że finalna postać europejskiego projektu nie ujrzy światła dziennego w 2022 roku, to krok ten jest nieunikniony.

Postępująca globalizacja w obszarze biznesowym, społecznym oraz kulturowym, wymusza na nas myślenie, planowanie i projektowanie technologii, które pozwolą na ich wykorzystanie niezależnie od granic terytorialnych. Technologii, która będzie jednolita, bezpieczna i uniwersalna. A do tego potrzebujemy transgranicznej tożsamości.

3. Usługi zaufania skrojone na miarę

Większe firmy coraz bardziej interesują się dedykowanymi wdrożeniami, ponieważ proste platformy stają się dla nich niewystarczające. Oczekują oni przynajmniej minimalnej personalizacji. Każda organizacja jest inna i ma swoiste wymagania co do procesów, w których biorą udział osoby z wewnątrz i zewnątrz. Najłatwiejszym i najbardziej efektywnym dla nich rozwiązaniem jest integracja usług zaufania z systemami wewnętrznymi. Tym bardziej, że usługi zaufania działają już w chmurze.

Dotyczy to również, posiadających najwyższą moc prawną, certyfikatów kwalifikowanych. Rozwiązania takie jak, SimplySign działają z powodzeniem zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych, dając elastyczność, tak bardzo potrzebną przy pracy zdalnej. Przykładem pogłębionej personalizacji jest wdrażanie wydawania certyfikatów kwalifikowanych wyłącznie do podpisania konkretnego dokumentu w konkretnym obiegu.

Specyficznych potrzeb biznesu nie rozwiążą proste, bezpłatne rozwiązania. Podobnie będzie zapewne również z e-doręczeniami, których bardziej wszechstronną i możliwą do wewnętrznej integracji formę zapewnią dopiero profesjonalni dostawcy komercyjni jak Asseco.

4. Potrzeba cyfrowych kompetencji

Cyfryzacja pokazała swoją przydatność nie tylko w zachowaniu ciągłości gospodarczej, ale również w poprawie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych. Nie zbudujemy jednak cyfrowego kraju, nie posiadając odpowiednich kompetencji. Na proces ich kształtowania należy patrzeć przez pryzmat dwóch obszarów:

Widać wyraźnie, że Polska musi podnosić poziom umiejętności cyfrowych w systemie edukacji i poza nim. Zwłaszcza, że cyfryzacja procesów biznesowych oraz administracyjnych to również znaczny wzrost cyberzagrożeń, których często nie dostrzegamy i nie jesteśmy świadomi ich konsekwencji.

W najbliższym roku z pewnością należy spodziewać się ich zintensyfikowania. Szczególnie potrzebne jest wypracowanie mechanizmów współpracy publiczno-prywatnej, władz lokalnych i regionalnych z firmami ICT, aby przyspieszyć cyfrową edukację Polaków.

5. Paperless na rzecz ESG

Na upowszechnienie rozwiązań cyfrowych wpływ będzie miała również dbałość  o środowisko. Mniej papieru, druku, fizycznych przesyłek, to mniej emisji CO2 i duża korzyść dla naszego klimatu.

W tym kontekście nie liczą się tylko postawy i oczekiwania klientów, ale także rozwijające się kryteria ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). ESG oznacza włączenie kwestii środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego do oceny wpływu danej organizacji na otoczenie.

Już teraz Unia Europejska wdraża regulacje dla spółek giełdowych w tym zakresie, które będzie dalej rozwijać. Z kolei banki i fundusze inwestycyjne coraz mocniej zaczynają wprowadzać ten czynnik do swoich decyzji o finansowaniu.

Paperless zdecydowanie wpisuje się w dobre praktyki ESG, co dodatkowo będzie motywować do cyfrowej transformacji  na większą skalę.

Ewelina Chudy

Asseco Data Systems

Przeczytaj inne artykuły na temat paperless oraz cyfryzacji: